ZILNIC 10.00-22.00 – BUCUREȘTI : AFI COTROCENI, BĂNEASA SHOPPING CITY, PARKLAKE & CALEA VICTORIEI 103-105 | BRAȘOV: AFI BRAȘOV

Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Data actualizării : 27.05.2022

Scopul acestei Politici de Confidențialitate este de a explica cum, când și de ce datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de site-ul sau prin intermediul site-ului nostru, precum și de a prezenta drepturile pe care le ai, în calitate de persoană vizată, în raport cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal.

Prezenta Politică de Confidențialitate nu are în vedere activități de prelucrare pe care le efectuează partenerii noștri. Pentru modul în care sunt prelucrate datele tale cu caracter personal de către partenerii noștri comerciali, în calitate de operatori, te rugăm să consulți politicile acestora privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

1. CINE SUNTEM?

Website-ul www.gelaterialaromana.ro este deținut și administrat de către societatea RRL GELATO SRL, persoană juridică română, cu sediul social în Bucuresti, Sector 6, Str. Valea Călugărească nr. 14, Bl. 2, Sc. A, Ap. 4, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/2899/27.02.2020, având CUI 42330420, (denumită în continuare “Operatorul” sau ”Noi”).

Gelateria La Romana a luat naștere în anul 1947, în centrul orașului Rimini. 73 de ani mai târziu, rămânem devotați gustului autentic și rețetelor tradiționale, pe care acum suntem fericiți să le împărtășim cu voi, în România.

2. DEFINIȚII

  • Date cu caracter personal sau Date personale – reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă;
  • Operator – reprezintă o persoana fizică sau juridică care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În ceea ce privește activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate prin intermediul website-ului www.gelaterialaromana.ro, Operatorul este societatea RRL GELATO SRL;
  • Persoană vizată – reprezintă persoana fizică identificată sau identificabilă la care se referă Datele cu caracter personal;
  • Prelucrare – reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, stocarea, modificarea, consultarea, utilizarea, divulgarea sau ștergerea;
  • Consimțământ al Persoanei vizate – înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
  • Website-ulwww.gelaterialaromana.ro

3. CUM COLECTĂM DATELE

Ca regulă, Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt colectate direct de la tine, ca Persoană vizată. Cu toate acestea, pot fi situații în care datele sunt colectate în mod indirect de pe rețele de socializare, de pe website-ul companiei pe care o reprezinți, de la angajatorul tău ca și persoană de contact, de la o terță persoană care te-a recomandat sau de pe diferite platforme publice (exemplu platforme de anunțuri).

Atunci când nu primim direct de la tine datele cu caracter personal, te vom informa în mod corespunzător cu privire la activitățile de prelucrare, cu respectarea termenului legal.

4. COPIII ȘI DATELE SENSIBILE

Website-ul și serviciile noastre nu sunt destinate minorilor sub vârsta de 16 ani. Nu colectăm în mod intenționat Date cu caracter personal ale persoanelor minore, sub vârsta de 16 ani.

Dacă ești tutorele sau părintele unui minor sub vârsta de 16 ani și consideri că datele minorului au ajuns în posesia noastră, te rugăm să ne contactezi în vederea ștergerii acestor date, în măsura în care se confirmă cu asemenea informații se află în posesia noastră.

Nu colectăm și nici nu avem intenția de a intra în posesia de Date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice ori de date referitoare la condamnări penale și infracțiuni sau la măsuri de securitate conexe, cu excepția situațiilor prevăzute în mod expres de lege.

5. SCOPURILE PRELUCRĂRII, TEMEIUL LEGAL ȘI PERIOADA DE RETENȚIE

Mai jos regăsești informații despre scopurile pentru care Prelucrăm Datele cu caracter personal care te privesc, categoriile de Date pe care le colectăm pentru respectivele scopuri, temeiurile legale în baza cărora desfășurăm activitățile de Prelucrare și perioadele pentru care păstrăm Datele cu caracter personal, prin raportare la scopurile Prelucrărilor.

Atunci când temeiul legal al Prelucrării este Consimțământul Persoanei Vizate, îți poți retrage în orice moment consimțământul dat, fără constrângeri și fără ca retragerea Consimțământului să afecteze legalitatea Prelucrării anterioare retragerii acestuia.

5.1. Scop: Preluarea comenzilor prin intermediul telefonului (înregistrare, validare, expediere)
Categorii de Date personale: nume, prenume, nr. telefon, adresa de livrare, adresa de facturare
Temei legal: încheierea și executarea contractului
Perioada de retenție: pe întreaga durată a contractului
Refuzul tău de a furniza Date cu caracter personal necesare conform scopului de mai sus ne pune în imposibilitatea de a îți furniza bunurile și serviciile RRL GELATO

5.2. Scop: Furnizarea serviciilor RRL GELATO și achiziționarea de produse din magazine
Categorii de Date personale: nume, prenume, nr. telefon, adresa de livrare, adresa de facturare
Temei legal: încheierea și executarea contractului
Perioada de retenție: pe întreaga durată a contractului
Refuzul tău de a furniza Date cu caracter personal necesare conform scopului de mai sus ne pune în imposibilitatea de a îți furniza bunurile și serviciile RRL GELATO

5.3. Scop: Supravegherea video
Categorii de Date personale: imaginea furnizată prin intermediul sistemelor CCTV
Temei legal: obligație legală privind asigurarea pazei bunurilor și obiectivelor conform Legii nr. 333/2003și a normelor metodologice de punere în aplicare
Perioada de retenție: 20 de zile ori pentru perioada necesară pentru investigarea și, după caz, judecarea, eventualelor infracțiuni ori contravenții conform interesului legitim sau al obligațiilor legale ale operatorului

5.4. Scop: Selectarea candidaților pentru posturile companiei
Categorii de Date personale: numele și prenumele tău, adresa de e-mail și numărul de telefon, adresa de domiciliu, date legate de experiența profesională, calificări, pregătirea vocațională, conferințe și seminare, educație, informații incluse în diplomele de studii, alte date cuprinse în CV
Temei legal: demersuri în vedere încheierii contractului de muncă
Perioada de retenție: conform legislației în vigoare în cazul încheierii contractului individual de muncă ori pe perioada procesului de selecție și ulterior, pentru încă 1 an, în baza interesului legitim de a te contacta pentru viitoarele posturi vacante.
Refuzul tău de a furniza Date cu caracter personal necesare potrivit scopului amintit va atrage imposibilitatea de a participa la procesul nostru de selecție și recrutare și să vă angajăm la RRL GELATO.

5.5. Scop: Asistență și suport prin intermediul telefonului, e-mail, formular de contact cu privire la serviciile și produsele RRL GELATO
Categorii de Date personale: numele și prenumele tău, datele de contact (e-mail, număr/numere de telefon), date privind comenzile de produse și servicii și alte date pe care le furnizezi voluntar în mesajul tău, inclusiv atunci când decizi să continuăm discuția noastră prin intermediul email-ului sau mesajelor transmise prin telefon
Temei legal: interesul legitim urmărit de operator de a asigura asistență în vânzarea/furnizarea produselor și serviciilor
Perioada de retenție: pe durata acordării suportului/asistenței solicitate
Refuzul tău de a furniza Date cu caracter personal necesare potrivit scopului amintit va atrage imposibilitatea de a-ți acorda asistență și suport.

5.6. Scop: Îndeplinirea obligațiilor legale – evidențe contabile, arhivare, etc.
Date colectate: nume, prenume, adresă, date privind produsele și serviciile facturate, date privind metoda de plată, date bancare
Temei legal: obligație legală
Perioada de retenție: conform legislației în vigoare

5.7. Scop: Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale în care suntem implicați
Date colectate: nume, prenume, orice alte informații necesare în vederea îndeplinirii scopului
Temei legal: interesul legitim al operatorului de a-și apăra ori exercita drepturile și interesele ori îndeplinirea obligațiilor legale ce revin operatorului
Perioada de retenție: conform legislației în vigoare ori până în momentul soluționării definitive a speței

5.8. Scop: Încheierea și executarea contractelor comerciale
Aplicabil reprezentanților legali sau convenționali și persoanelor de contact ai partenerilor contractuali
Date colectate: nume și prenume, adresă de email și telefon, poziție/funcție, angajator sau entitate reprezentată, semnătura
Temei legal: interes legitim al operatorului de a încheia și executa contracte comerciale
Perioada de retenție: întreaga durată a contractului încheiat cu organizația pe care o reprezinți și ulterior, pentru o perioadă de 3 ani după încetarea relațiilor contractuale

6. COOKIES

Website-ul folosește cookies, plug-ins și alți identificatori online pentru a asigura funcționalitatea website-ului sau pentru a oferi o experiență de navigare mai bună, pentru a efectua analize statistice privind accesarea informațiilor de pe website sau pentru a vă oferi conținut și anunțuri publicitare personalizate, conform preferințelor și intereselor tale.

Cookie-urile sunt mici fișiere text plasate de website-ul sau pagina vizitată, prin intermediul browser-ului, pe dispozitivul pe care îl utilizați pentru navigare (calculator, smartphone etc.), care identifică dispozitivul în momentul accesării site-ului sau a paginii.

Plug-in-urile sunt mici aplicații software plasate de furnizorii de platforme de social media care le integrează atunci când sunt incluse pe site-ul sau pagina vizitată.

Identificatorii online pot fi plasați de GELATERIA LA ROMANA sau de către terți. În conformitate cu permisiunile pe care le-ai acordat, partenerii noștri, site-uri terțe, vor plasa cookie-uri care vă vor permite să vizualizați conținutul de pe aceste site-uri terțe pe website-ul nostru și să partajați conținutul de pe website-ul nostru. Terții pot colecta și utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul cookie-urilor lor în scopurile pe care le-au determinat în conformitate cu politica lor de confidențialitate. GELATERIA LA ROMANA vă oferă informații de identitate și link-uri către aceste terțe părți, precum și opțiunea de a accepta sau respinge identificatorii lor online.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate prin cookie-uri pe baza consimțământului prealabil al utilizatorilor, cu excepția situațiilor în care cookie-urile și alți identificatori online sunt utilizați în scopul transmiterii unei comunicări printr-o rețea de comunicații electronice sau sunt necesari pentru a furniza informații de interes național. În acest caz, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu legislația în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, pe baza interesului nostru legitim de a asigura navigarea în siguranță a website-ului nostru, atât pentru noi, cât și pentru utilizatorii noștri, asigurând un nivel corespunzător de securitate prin implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

În funcție de tipurile de cookie-uri, categoriile de Date cu caracter personal prelucrate de cookie-uri pot fi informații despre dispozitivul utilizat, informații din jurnal precum IP, căutări, browser, limba browser-ului, setări hardware, data și ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite solicitările către serverul, capacitatea fișierelor obținute ca răspuns și alți parametri privind sistemul de operare al utilizatorului.

Informații detaliate despre modulele cookie pe care le folosește site-ul nostru pot fi găsite în Politica noastră de Cookies.

Cum vă puteți modifica preferințele privind cookie-urile?

Majoritatea browser-elor vă permit să gestionați cookie-urile. Puteți alege să acceptați sau să respingeți toate modulele cookie sau doar anumite tipuri de module cookie.

Următoarele link-uri oferă informații despre cum să modificați setările cookie-urilor pe unele browser-e populare:

7. PRELUCRĂRI AUTOMATE, INCLUSIV PROFILARE

Datele tale personale nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar urma să producă efecte juridice asupra ta sau să te afecteze în mod similar într-o măsură semnificativă.

8. DIVULGAREA ȘI TRANSFERUL DATELOR

Datele cu caracter personal sunt stocate pe serverele noastre și pe serverele partenerilor contractuali care ne ajută să furnizăm serviciile noastre.

Putem transfera Datele cu caracter personal, în măsura în care acest lucru este necesar, următoarelor categorii de destinatari: companii din grup, parteneri contractuali, subcontractanți, companii ce oferă servicii de tip curierat, furnizorilor de servicii de plată, companii ce oferă servicii de arhivare, service-uri autorizate, companii ce oferă servicii IT, furnizori de produse software sau hardware, companii de studii de piață, companii de marketing, autorități publice, instanțe de judecată sau arbitrale, precum și organe de cercetare și urmărire penală.

Datele pot fi dezvăluite sau transferate către categoriile de destinatari menționate pentru a ne furniza serviciile la un nivel cât mai înalt de calitate, asigurând intervenția specialiștilor prin externalizarea unor părți din activitatea noastră ori accesul la servicii și beneficii conform parteneriatelor noastre comerciale sau pentru a asigura respectarea obligațiile legale specifice la care suntem supuși conform activității desfășurate.

Ca regulă, acești destinatari sunt situați în Spațiul Economic European ori în țări terțe pentru care au fost emise decizii ale Comisiei Europene privind recunoașterea caracterului adecvat de asigurare a protecției Datelor cu caracter personal și nu transferăm date către țări care nu se află în vreuna dintre situațiile menționate.

În cazul în care, prin excepție, datele tale vor fi transferate în alte țări terțe decât cele cărora le-a fost recunoscut nivelul adecvat de protecție a Datelor cu caracter personal, vei fi informat conform cerințelor legale.

9. SECURITATEA DATELOR

Securitatea Datelor tale cu caracter personal este importantă pentru noi. Prin urmare, datele tale cu caracter personal sunt protejate prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru, precum limitarea accesului la Datele cu caracter personal, criptarea sau anonimizarea și stocarea acestora pe medii securizate.
Având în vedere dinamica tehnologică și amploarea amenințărilor actuale din mediul online, în ciuda eforturilor noastre considerabile de a asigura un nivel cât mai înalt de protecție a Datelor cu caracter personal, nu putem garanta întotdeauna eficiența absolută a măsurilor de securitate implementate. Din acest considerent este foarte important ca și tu, în calitate de Persoană vizată, să cunoști riscurile și să adopți măsuri minime de protecție a Datelor tale personale, prin verificarea temeinică a surselor informațiilor, evitarea accesării link-urilor suspecte sau necunoscute, schimbarea periodică a parolelor și folosirea de soluții anti-virus și anti-malware adecvate.

10. DREPTURILE TALE ȘI CUM SĂ LE EXERCIȚI

Dreptul de a fi informat: Ai dreptul de a fi informat cu privire la Prelucrarea Datelor tale cu caracter personal, astfel cum se întâmplă prin prezenta politică.

Dreptul de acces: Ai dreptul de a obține de la noi confirmarea dacă prelucrăm sau nu Datele tale cu caracter personal, informații privind specificul Prelucrării, precum și acces la datele respective.

Dreptul la rectificare: Ai dreptul de a obține de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obține completarea Datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergere: Ai de a obține din partea Operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, în măsura în care sunt îndeplinite cerințele legale. Datele cu caracter personal vor fi șterse atunci când cerințele legale sunt îndeplinite.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, ai dreptul de a obține restricționarea Prelucrării Datelor tale cu caracter personal.

Dreptul la portabilitatea datelor: Dacă sunt îndeplinite dispozițiile legale aplicabile, dreptul de a primi Datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole.

Dreptul la opoziție: În anumite situații, precum atunci când prelucrăm Datele cu caracter personal în baza interesului nostru legitim, ai dreptul de a te opune Prelucrării Datelor tale cu caracter personal de către noi. În caz de opoziție nejustificată, Operatorul este îndreptățit să prelucreze în continuare datele cu caracter personal.

Dreptul de a te opune primirii de mesaje comerciale: De asemenea, te poți opune la Prelucrarea Datelor tale cu caracter personal în scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automatizate: Dacă sunt respectate dispozițiile legale aplicabile, ai dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în privința ta sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a te adresa Autorității de Supraveghere: Ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („Autoritatea de Supraveghere”), în legătură cu orice încălcare a drepturilor tale privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Detalii contact pentru Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: Adresa poștală: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro; website: www.dataprotection.ro.

Retragerea consimțământului: În măsura în care prelucrăm Datele tale cu caracter personal în temeiul Consimțământului, îți poți retrage oricând Consimțământul acordat, fără a afecta legalitatea Prelucrării bazate pe Consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Cu excepția dreptului de a te adresa Autorității de Supraveghere, pe care îl poți exercita folosind datele de contact indicate mai sus, îți poți exercita drepturile legale prin contactarea în scris a Responsabilului nostru cu protecția datelor, la adresa de e-mail contact@rrlgelato.ro

Vom răspunde solicitărilor tale fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

În situația în care nu vom lua măsuri cu privire la cererea ta, te vom informa, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu se iau măsuri. În atare situație, ai posibilitatea de a depune o plângere în fața Autorității de Supraveghere ori de a introduce o cale de atac judiciară.

11. ACTUALIZAREA POLITICII

Prezenta Politică este supusă revizuirii și actualizării periodice pentru a ne asigura că aceasta corespunde în permanență realității și cerințelor legale aplicabile. Din acest considerent, vă rugăm să consultați periodic această secțiune pentru a fi în permanență la curent cu eventuale modificări. Eventuale modificări majore ale prezentei Politici vor fi notificate în mod corespunzător.

12. CONTACT

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau la implementarea acesteia, poți contacta Responsabilul cu protecția datelor din cadrul RRL GELATO într-una dintre următoarele modalități:

  • E-mail: contact@rrlgelato.ro
  • Formular website: Contact
  • Adresa poștală: lfov, Chiajna, Str. Industriilor nr. 12, cod poștal 077040, cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția datelor”.

Vă mulțumim pentru interesul acordat,
Echipa GELATERIA LA ROMANA